Sairam Vaidya

I'm the guy who spams Lapras on Pokémon Showdown.

  • 1 post